Olav, til venstre
er fører av Mustangen.
Bor på Skogn i Nord-Trøndelag.
Jobber som bilmekaniker.

Christer, til høyre
er fører av Fairlane.
Bor i Malvik i Sør-Trøndelag.
Driver CU Autoglass.


Marit.
Er crew chief i teamet.
Prøver å styre gutta!
Bor i Malvik i Sør-Trøndelag sammen med Christer.
Jobber i butikk.